mam

Politico: EÚ sa obáva, že Orbán poskytuje Moskve citlivé informácie

Viktor ORBAN

Viacerí ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie sa chystajú na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci otvoriť otázku stretnutia maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Číne. Podľa servera 168.hu to napísal v pondelok týždenník Politico, informuje spravodajca TASR v Budapešti. „Maďarsko sa na budúci rok …

Viac ... »

Nová smernica EÚ má odhaliť a riešiť platové rozdiely v odmeňovaní mužov a žien

Na Slovensku je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov na úrovni 16,6 %, pričom nová európska smernica o transparentnosti miezd má poodhaliť, ako sú muži a ženy na tých rovnakých pozíciách odmeňovaní. Ak bude rozdiel v priemerných mzdách mužov a žien väčší ako 5 %, zamestnávatelia to budú musieť zdôvodniť. …

Viac ... »

Eurobarometer ukazuje, aké dôležité sú dobré životné podmienky zvierat pre Európanov

zvierata, kura, nosnice

Komisia už viac ako 40 rokov pracuje na zlepšovaní životných podmienok zvierat: postupne zlepšuje život zvierat a prijíma normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v rámci právnych predpisov, pričom tieto normy patria medzi najprísnejšie na svete. Výsledky prieskumu ukazujú, aká dôležitá je táto téma pre občanov v celej EÚ. …

Viac ... »

Týždeň v EP: Emisne neutrálny priemysel, obaly, pesticídy, odstraňovanie uhlíka a Frontex

europsky parlament

Europoslanci budú tento týždeň hlasovať o podpore výroby s využitím emisne neutrálnych technológií, udržateľnejších obaloch, ekologickejších pesticídoch a emisiách autobusov a nákladných vozidiel. Zákonodarcovia sa na pôde výborov budú zaoberať aj návrhom certifikačného rámca týkajúceho sa odstraňovania uhlíka, venovať sa budú aj dodržiavaniu základných práv zo strany Frontexu. Podpora emisne …

Viac ... »

Ivan Štefanec: Ocenené slovenské firmy predstavia svoje kreatívne podnikanie v Bruseli

V Bratislave v Dome Európskej únie prebehlo vyhodnotenie súťaže SME Europe Awards o najinšpiratívnejší malý alebo stredný podnik na Slovensku. Práve Slovensko je prvou krajinou Európskej únie, kde prebehlo národné kolo, ku ktorému sa budú postupne pridávať aj ďalšie členské štáty. Súťaž zorganizoval europoslanec Ivan Štefanec, ktorý je zároveň prezidentom …

Viac ... »

STEP: podpora konkurencieschopnosti a odolnosti EÚ v strategických odvetviach

Cieľom platformy „Strategické technológie pre Európu“ je podporiť digitálne a zelené technológie a biotechnológie a umožniť priemyslu EÚ dosiahnuť digitálnu a zelenú transformáciu. Europarlament prijal aktuálne svoju pozíciu k vytvoreniu platformy „Strategické technológie pre Európu (STEP)“ určenej na podporu kritických strategických technológií prostredníctvom finančnej podpory, v rámci tzv. „Značky suverenity“ …

Viac ... »

Srbsko a Kosovo musia pracovať na deeskalácii situácie v severnom Kosove

Podľa aktuálneho uznesenia presadzuje srbská vláda voči Kosovu a svojim západným partnerom veľmi nebezpečnú politiku. Prijatý text čo najdôraznejšie odsudzuje „ohavný a zbabelý teroristický útok dobre organizovanej srbskej polovojenskej jednotky na kosovských policajtov“ v Banjska/Banjskë 24. septembra 2023 a naliehavo vyzýva všetky strany, aby napätú situáciu v severnom Kosove zmiernili. …

Viac ... »

Komisia predkladá akčný plán EÚ pre trasu cez východné Stredozemie

migranti

Európska komisia predložila akčný plán EÚ pre východné Stredozemie, ktorý obsahuje cielené operačné opatrenia zamerané na riešenie problematiky riadenia migrácie na tejto trase. Ide o doplnok k akčným plánom, ktoré už boli predložené v súvislosti s trasami vedúcimi cez západný Balkán, centrálne Stredozemie, západné Stredozemie a Atlantik. Akčným plánom sa plní záväzok, ktorý …

Viac ... »

Komisia odporúča členským štátom, aby urýchlili správu aktu o digitálnych službách

Komisia uverejnila súbor odporúčaní pre členské štáty, aby koordinovali svoju reakciu na incidenty, ktoré môžu zvýšiť šírenie a zosilňovanie nezákonného obsahu, ako je teroristický obsah, predtým, ako to môže viesť k vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. Cieľom je, aby členské štáty podporovali Komisiu pri zabezpečovaní úplného súladu s aktom o …

Viac ... »

Komisia stanovuje pravidlá na riešenie potenciálnych hrozieb zo strany civilných dronov

dron

Európska komisia prijala oznámenie o boji proti hrozbám, ktoré predstavuje nezákonné a nebezpečné používanie dronov určených na civilné použitie. Týmto oznámením Komisia stanovuje komplexnú politiku EÚ v oblasti boja proti dronom, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby rýchly technologický vývoj a rastúci počet dronov neviedli k nekontrolovanému nárastu hrozieb v civilnom priestore. …

Viac ... »

EK vydáva detskú knižku, má zvýšiť povedomie o ukrajinských deťoch utekajúcich pred vojnou

Knižka povzbudzuje občanov EÚ k tomu, aby mali oči otvorené, všímali si útrapy týchto detí a zabezpečili, aby ich hlasy boli vypočuté. Na Slovensku požiadalo o dočasné útočisko už takmer 110 tisíc odídencov z Ukrajiny, medzi ktorými je aj množstvo detí. Tieto deti boli nútené nechať za sebou celý svoj …

Viac ... »

Eurosystém prechádza do ďalšej fázy projektu digitálneho eura

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) sa aktuálne rozhodla prejsť do ďalšej, prípravnej fázy projektu digitálneho eura. Toto rozhodnutie bolo prijaté v nadväznosti na ukončenie dvojročnej výskumnej fázy, ktorú Eurosystém spustil v októbri 2021 s cieľom posúdiť možnú koncepciu a modely distribúcie digitálneho eura. Na základe záverov tejto fázy, zverejnených dnes v osobitnej správe, ECB …

Viac ... »

Jina Mahsa Amini a iránske ženské hnutie získali Sacharovovu cenu za rok 2023

Europoslanci udelili Sacharovovu cenu za slobodu myslenia v roku 2023 Jine Mahse Amini a hnutiu Žena, život, sloboda v Iráne. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola vyhlásila laureátku za rok 2023 v plenárnej sále v Štrasburgu vo štvrtok na základe rozhodnutia Konferencie predsedov Parlamentu (predsedníčka Metsola a vedúci predstavitelia politických skupín). Predsedníčka Metsola …

Viac ... »

Ivan Štefanec: Iránčanky si Sacharovovu cenu rozhodne zaslúžia

Tohtoročnú Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2023 získala Mahsa Amíníová a hnutie „Ženy, život, sloboda“. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) pripomenul smutné okolnosti, ktoré tomu predchádzali. 16. septembra si svet pripomenul rok od vraždy Jiny Mahsy Amini v Iráne. …

Viac ... »

Dlhodobé riešenie potrieb Ukrajiny v oblasti financovania

Europarlament aktuálne schválil vylepšený návrh nástroja vo výške 50 miliárd eur na podporu obnovy, rekonštrukcie a modernizácie Ukrajiny od roku 2024. Pozícia Parlamentu k navrhovanému Nástroju pre Ukrajinu bola prijatá 512 hlasmi za, 45 bolo proti, pričom 63 poslancov sa zdržalo hlasovania. Europoslanci presadili väčšiu demokratickú zodpovednosť v rámci tohto nástroja, podporu …

Viac ... »

Októbrový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov. Kľúčové rozhodnutia …

Viac ... »

Výzva pre stredoškolákov: Súťaž ImagineEU

studenti

V rámci súťaže ImagineEU môžu tínedžeri vymyslieť niečo, čo by sa jedného dňa mohlo stať námetom pre európsku iniciatívu občanov. Ako by EÚ mohla byť ešte lepším miestom na život? Európska iniciatíva občanov umožňuje občanom EÚ prichádzať s konkrétnymi nápadmi, ktoré by sa mohli stať súčasťou právnych predpisov EÚ. V …

Viac ... »

Nový plán opatrení EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti a obchodovaniu s drogami

Komisia prijala plán EÚ na zintenzívnenie boja proti obchodovaniu s drogami a zločineckým sieťam, ktorý vychádza z doteraz predložených legislatívnych a operačných iniciatív. Obchod s drogami je jednou z najvýznamnejších bezpečnostných hrozieb, ktorým dnes EÚ čelí. Objemy kokaínu zaisteného v EÚ dosahujú rekordnú úroveň, pričom len v roku 2021 bolo zaistených 303 …

Viac ... »

Vízová politika: Komisia navrhuje silnejší mechanizmus pozastavenia

viza

Bezvízový styk prináša významné hospodárske, sociálne a kultúrne výhody a podporuje cestovanie a sektor cestovného ruchu. Profitujú z neho členské štáty EÚ aj partnerské krajiny. Vízová politika takisto predstavuje dôležitý nástroj spolupráce EÚ s partnerskými krajinami. Meniaci sa geopolitický kontext však zároveň priniesol v súvislosti s bezvízovým stykom aj nové …

Viac ... »

Pracovný program Komisie na rok 2024: zvládanie aktuálnych výziev a príprava na budúcnosť

Komisia

Európska komisia prijala svoj pracovný program na rok 2024. Hlavný dôraz sa v ňom kladie na snahu o zjednodušenie pravidiel pre občanov a podniky v celej Európskej únii. Program nadväzuje na záväzok predsedníčky Komisie von der Leyenovej zredukovať požiadavky na podávanie správ o 25 % v súlade so stratégiou na …

Viac ... »
Consent choices