ĽUDIA

I. Štefanec: Černovská tragédia podčiarkuje dôležitosť demokratických hodnôt Európskej únie

Slovensko si pripomína 116 rokov od uplynutia Černovskej tragédie. K násilným tragickým udalostiam došlo po tom, čo obyvatelia Černovej začali prejavovať nevôľu s plánovaným spôsobom vysvätenia svojho kostola, ktorý súvisel s národnostným útlakom v Uhorsku. Skupina uhorských žandárov začala do slovenských veriacich bez varovania strieľať, čoho výsledkom bolo 15 mŕtvych, …

Viac ... »

I. Štefanec: Slovensko si zaslúži pomoc EÚ rovnako ako iné štáty postihnuté prírodnými katastrofami

stefanec

Poslanci Európskej ľudovej strany postupne posúdia využívanie finančných prostriedkov z kohézneho fondu Európskej únie na pomoc krajinám postihnutých prírodnými katastrofami. V dňoch 26. a 27. októbra 2023 navštívia Chorvátsko a Slovinsko. V priebehu nasledujúceho polroka taktiež Rumunsko, Bulharsko, Poľsko, Španielsko a Portugalsko. S novou snahou aktivovať európske zdroje pre východné …

Viac ... »

Nová smernica EÚ má odhaliť a riešiť platové rozdiely v odmeňovaní mužov a žien

Na Slovensku je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov na úrovni 16,6 %, pričom nová európska smernica o transparentnosti miezd má poodhaliť, ako sú muži a ženy na tých rovnakých pozíciách odmeňovaní. Ak bude rozdiel v priemerných mzdách mužov a žien väčší ako 5 %, zamestnávatelia to budú musieť zdôvodniť. …

Viac ... »

EK vydáva detskú knižku, má zvýšiť povedomie o ukrajinských deťoch utekajúcich pred vojnou

Knižka povzbudzuje občanov EÚ k tomu, aby mali oči otvorené, všímali si útrapy týchto detí a zabezpečili, aby ich hlasy boli vypočuté. Na Slovensku požiadalo o dočasné útočisko už takmer 110 tisíc odídencov z Ukrajiny, medzi ktorými je aj množstvo detí. Tieto deti boli nútené nechať za sebou celý svoj …

Viac ... »

Jina Mahsa Amini a iránske ženské hnutie získali Sacharovovu cenu za rok 2023

Europoslanci udelili Sacharovovu cenu za slobodu myslenia v roku 2023 Jine Mahse Amini a hnutiu Žena, život, sloboda v Iráne. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola vyhlásila laureátku za rok 2023 v plenárnej sále v Štrasburgu vo štvrtok na základe rozhodnutia Konferencie predsedov Parlamentu (predsedníčka Metsola a vedúci predstavitelia politických skupín). Predsedníčka Metsola …

Viac ... »

Ivan Štefanec: Iránčanky si Sacharovovu cenu rozhodne zaslúžia

Tohtoročnú Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2023 získala Mahsa Amíníová a hnutie „Ženy, život, sloboda“. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) pripomenul smutné okolnosti, ktoré tomu predchádzali. 16. septembra si svet pripomenul rok od vraždy Jiny Mahsy Amini v Iráne. …

Viac ... »

Výzva pre stredoškolákov: Súťaž ImagineEU

studenti

V rámci súťaže ImagineEU môžu tínedžeri vymyslieť niečo, čo by sa jedného dňa mohlo stať námetom pre európsku iniciatívu občanov. Ako by EÚ mohla byť ešte lepším miestom na život? Európska iniciatíva občanov umožňuje občanom EÚ prichádzať s konkrétnymi nápadmi, ktoré by sa mohli stať súčasťou právnych predpisov EÚ. V …

Viac ... »

M. Lexmann: Európsky parlament urobil významný krok pre ochranu ľudskej dôstojnosti

Do trialógu k smernici o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania ide Európsky parlament (EP) so svojou pozíciou posilnenou aj o ochranu zraniteľných žien a detí zneužívaných v procese tzv. náhradného materstva. Pričinila sa o ňu slovenská europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann. Obchodovanie …

Viac ... »

M. Beňová: Sociálny zmier je kľúčovou súčasťou zdravého fungovania spoločnosti

Pripomíname si medzinárodný deň boja proti chudobe. V štátoch Európskej únie je pritom v súčasnosti viac ako dvadsať percent ľudí, čo predstavuje takmer sto miliónov občanov, ohrozovaných chudobou a sociálnym vylúčením. „K zabráneniu ďalšieho rizika nárastu chudoby musíme preto konať rýchlo a efektívne, či už prostredníctvom existujúcich alebo nových finančných nástrojov, ktoré dokážu účinne …

Viac ... »

EDA: EÚ má slabé opatrenia na zlepšenie situácie osôb so zdravotným postihnutím

zdravotne postihnuti

Opatrenia prijaté EÚ na zlepšenie situácie osôb so zdravotným postihnutím v jej členských štátoch priniesli v reálnom živote len malé zmeny. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnil Európsky dvor audítorov (EDA). Podľa audítorov kľúčové ukazovatele rovnosti sa v posledných rokoch nezlepšili, keďže ľudia so zdravotným postihnutím stále zápasia …

Viac ... »

EU Media Campus: EP a Ringier spúšťajú vzdelávací program pre mladých novinárov

novinari

Bezplatný program je určený začínajúcim žurnalistom, ktorí sa chcú naučiť zaujímavo a odborne pokrývať témy spojené s Európskou úniou. Trojdňový kurz prebehne na prelome novembra a decembra, prihlášky je potrebné podať najneskôr 16. novembra. Európsky parlament v spolupráci s mediálnou spoločnosťou Ringier Slovakia Media spustil vo štvrtok na Slovensku vzdelávací program pre …

Viac ... »

Ivan Štefanec: Aktivujme európske zdroje pre východné Slovensko po zemetrasení

Pondelkové zemetrasenie na východnom Slovensku zanechalo značné materiálne škody, ktoré sa v tejto chvíli ešte len vyčísľujú. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) v tejto situácii vyzval predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyen na pomoc pre ľudí na východnom Slovensku, ktorým zemetrasenie spôsobilo …

Viac ... »

Ivan Štefanec pozýva kreatívnych podnikateľov do Bruselu

Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec vyhlasuje súťaž o najinšpiratívnejší malý, alebo stredný podnik (MSP) na Slovensku. Štefanec, ktorý je zároveň prezidentom združenia SME Europe so sídlom v Bruseli, chce takto upriamiť pozornosť na prínos a potreby malých podnikateľov pre zdravý hospodársky rast krajiny a zamestnanosť. „Každý zodpovedný politik musí vedieť, že práve malí a strední …

Viac ... »

Komisia uvádza nástroje na riadenie demografických zmien v EÚ

demograficke zmeny, rodina

Európska komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom predstavila súbor politických nástrojov, ktoré majú členské štáty k dispozícii na riadenie demografických zmien a ich vplyvov na spoločnosť a hospodárstvo EÚ vrátane jej globálnej konkurencieschopnosti. V oznámení sa uvádza rozsiahly súbor nástrojov (vrátane nástrojov regulačnej povahy, politických rámcov a financovania), ktoré majú …

Viac ... »

Európsky týždeň regiónov kladie dôraz na politiku súdržnosti a jej úlohu pri podpore regiónov

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira a predseda Výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro sa stretli na tlačovej konferencii, ktorou sa začína 21. Európsky týždeň regiónov a miest, aby zdôraznili kľúčovú úlohu, ktorú zohráva politika súdržnosti pri zmierňovaní účinkov energetickej krízy a poskytovaní pomoci tým, ktorí utekajú pred ruskou útočnou vojnou proti Ukrajine, ako aj …

Viac ... »

Rada EÚ menovala Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov

Rada Európskej únie v pondelok vymenovala Slovenku Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov (EDA). TASR o tom informuje na základe tlačového vyhlásenia EDA. Vo funkcii bude pôsobiť od 16. októbra 2023 do 15. októbra 2029 a nahradí Ladislava Balka. Kaszasovú na členku EDA nominovala vláda SR. Začiatkom septembra podporil …

Viac ... »

Pracovné prostredie na Slovensku z hľadiska napätosti je najhoršie v EÚ

Slovenské pracovné prostredie je z hľadiska podielu napätých pracovných miest najhoršie v Európskej únii (EÚ). Zamestnanci na Slovensku sú totiž neprimerane zaťažení v práci, čo môže mať za následok riziko zhoršeného zdravia a blahobytu. Vyplýva to zo štúdie Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR, v ktorej boli zverejnené dáta Eurofoundu. Zo …

Viac ... »

Europarlament žiada ukončiť pretrvávajúcu segregáciu rómskych detí v školách

Európsky parlament požaduje komplexný súbor politík a primerané financovanie na riešenie problému pokračujúcej segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. V prijatom uznesení Parlament zdôrazňuje, že právo EÚ a medzinárodné právo diktujú, že všetky deti vrátane rómskych detí musia mať prístup k rovnakým a bezplatným možnostiam vzdelávania – čo nie je prípad …

Viac ... »

Opäť sa otvára výzva pre umelcov Culture Moves Europe – Kultúra hýbe Európou

kultura, koncert

Nové možnosti kultúrnej mobility pre umelcov Najväčší program kultúrnej mobility EÚ s názvom Kultúra hýbe Európou otvoril novú výzvu na individuálnu mobilitu. Zameriava sa na umelcov a profesionálov v oblasti kultúry, ktorí majú aspoň 18 rokov, majú legálny pobyt v jednej zo 40 krajín programu Kreatívna Európa a pôsobia v týchto odvetviach: divadelné …

Viac ... »

Eurobarometer: Európania digitalizáciu cestovných dokladov vnímajú pozitívne

pas

Väčšina Európanov sa domnieva, že digitalizácia cestovných dokladov je dôležitým krokom na urýchlenie postupov na hraniciach, zvýšenie bezpečnosti a uľahčenie cestovania. Vyplýva to z nového prieskumu Eurobarometra, ktorý v stredu zverejnila Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR. Eurobarometer o digitalizácii cestovných dokladov a uľahčení cestovania skúmal názory občanov EÚ o …

Viac ... »
Consent choices