Značký archívu: akt o údajoch

Európsky akt o údajoch nadobúda účinnosť a zavádza nové pravidlá

ludia

Európsky akt o údajoch práve nadobudol účinnosť. Nové pravidlá vymedzujú práva na prístup k údajom vytvoreným v EÚ a ich využívanie vo všetkých hospodárskych odvetviach. Uľahčia tiež výmenu údajov, a to najmä priemyselných údajov. Akt zabezpečí spravodlivosť v digitálnom prostredí tým, že určí, kto môže z údajov vytvárať hodnotu a za …

Viac ... »

EK navrhla opatrenia v záujme spravodlivého a inovatívneho dátového hospodárstva

technologie

Komisia navhrla nové pravidlá týkajúce sa toho, kto môže používať údaje vytvorené v EÚ vo všetkých hospodárskych odvetviach a získať prístup k takýmto údajom. Akt o údajoch zabezpečí spravodlivosť v digitálnom prostredí, stimuluje konkurencieschopný trh s údajmi, otvorí príležitosti na inovácie založené na údajoch a zlepší prístupnosť údajov pre všetkých. …

Viac ... »
Consent choices