Značký archívu: Alexander Karvai

Za najrozšírenejšiu formu diskriminácie považujú Slováci vyšší vek a etnický pôvod

Európska antidiskriminačná legislatíva patrí medzi najrozsiahlejšie na svete. V roku 2000 prijala Európska únia dva zákony, ktoré zakazujú diskrimináciu na pracovisku z dôvodu rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboženstva alebo vierovyznania, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Prieskumy na tému diskriminácia už Európska komisia realizovala v minulosti trikrát: v rokoch 2006, 2009 a 2012. Tohtoročný prieskum nadväzuje …

Viac ... »
Consent choices