Značký archívu: cezhraničné pôsobenie

Komisia uľahčuje pôsobenie cezhraničných neziskový združení v EÚ

Komisia prijala návrh, ktorý uľahčí cezhraničné pôsobenie neziskových združení v EÚ. Návrh zlepší fungovanie vnútorného trhu, keďže odstráni právne a administratívne prekážky pre neziskové združenia, ktoré pôsobia alebo chcú pôsobiť vo viacerých členských štátoch. Podporí úlohu neziskových združení, ktorá spočíva vo vytváraní hospodárskych a spoločenských hodnôt v EÚ, a vytvorí …

Viac ... »
Consent choices