Značký archívu: cyklochodníky

Za 195 miliónov eur zo zdrojov EÚ pribudlo už viac ako 3 000 km nových a zrekonštruovaných cyklochodníkov

cyklotrasa

Cyklodoprava má u nás zelenú. V rámci programov, ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa vybudovalo a zrekonštruovalo už viac ako 3 000 km cyklochodníkov a cyklotrás za takmer 195 miliónov eur. Podpora na cyklodopravu ide z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), z programov cezhraničnej spolupráce Interreg aj z výziev regionálneho rozvoja. „Cyklodoprava sa čoraz …

Viac ... »
Consent choices