Značký archívu: dátová stratégia

EK navrhla opatrenia v záujme spravodlivého a inovatívneho dátového hospodárstva

technologie

Komisia navhrla nové pravidlá týkajúce sa toho, kto môže používať údaje vytvorené v EÚ vo všetkých hospodárskych odvetviach a získať prístup k takýmto údajom. Akt o údajoch zabezpečí spravodlivosť v digitálnom prostredí, stimuluje konkurencieschopný trh s údajmi, otvorí príležitosti na inovácie založené na údajoch a zlepší prístupnosť údajov pre všetkých. …

Viac ... »
Consent choices