Značký archívu: dôchodca

Dôchodcovia s bydliskom mimo EÚ musia preukázať žitie k 15. októbru

dochodok

Dôchodcovia s bydliskom mimo Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarskej konfederácie a Spojeného kráľovstva musia preukázať žitie k 15. októbru tohto roka. Preukázanie žitia je podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Dôchodcovia v štátoch, ktoré …

Viac ... »
Consent choices