Značký archívu: dodržiavanie

Komisia vyzýva na lepšie uplatňovanie environmentálnych pravidiel na ochranu zdravia a životného prostredia

Komisia

Komisia uverejnila tretie preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov, kľúčový nástroj na podávanie správ, ktorým sa podporuje presadzovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia a zvyšuje informovanosť o význame vykonávania environmentálnych pravidiel. Preklenutie priepasti medzi tým, o čom sa rozhoduje na úrovni Únie, a tým, čo sa vykonáva v praxi, je …

Viac ... »
Consent choices