Značký archívu: EFRR EÚ

EÚ zvýši podporu pre regióny, ktoré postihli prírodné katastrofy

prirodna katastrofa

Výbor stálych predstaviteľov Rady podporil návrh o zvýšení podpory EÚ pre regióny, ktoré postihli zemetrasenia, záplavy, suchá a iné prírodné katastrofy. Podiel EÚ na nákladoch spojených s rekonštrukciou by sa zvýšil až na 90 %. V porovnaní so súčasným príspevkom vo výške 50 % by išlo o takmer dvojnásobok finančného príspevku EÚ …

Viac ... »
Consent choices