Značký archívu: EIOPA

Európsky dvor audítorov vykoná audit orgánu dohľadu na trhu s poistením

Rimantas SADZIUS

Audítori sa budú zameriavať na dve hlavné oblasti činnosti orgánu EIOPA (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov): dohľad nad poistným trhom, najmä opatrenia prijaté na podporu zbližovania v oblasti dohľadu, a vykonávanie stresových testov v rámci cieľa orgánu zabezpečiť finančnú stabilitu. EIOPA je jedným z troch európskych orgánov …

Viac ... »
Consent choices