Značký archívu: ekonomická nerovnováha

EK: hĺbkové preskúmania šiestich členských štátov s cieľom posúdiť makroekonomické nerovnováhy

Komisia uverejnila šesť hĺbkových preskúmaní pre Cyprus, Holandsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko. V správe o mechanizme varovania sa identifikujú členské štáty, v prípade ktorých by sa mali vykonať hĺbkové preskúmania s cieľom posúdiť, či v nich existujú makroekonomické nerovnováhy. V správe o mechanizme varovania na rok 2024 prijatej v novembri 2023 ako súčasť …

Viac ... »
Consent choices