Značký archívu: hospodársky rozvoj

Obchodné systémy EÚ majú pozitívny vplyv na hospodársky rozvoj a ľudské práva

Federica Mogherini

Obchod je hnacím motorom rastu a prispieva k podpore ľudských a pracovných práv, dobrej správy vecí verejných a zásad trvalo udržateľného rozvoja. Odkedy sa v roku 2014 začala uplatňovať reformované iniciatíva EÚ, tzv. systém všeobecných colných preferencií (VSP), vývoz do EÚ z krajín, ktoré využívajú výhody týchto znížených colných sadzieb, …

Viac ... »
Consent choices