Značký archívu: ITER

Švajčiari obnovili záväzok spolupráce s EÚ, zapojili sa do programu Horizont 2020

Európska  únia podpísala so Švajčiarskom komplexnú medzinárodnú dohodu o pridružení  k programu Horizont 2020. Konkrétne sa Švajčiarsko zapojí do vzdelávacieho programu Euratom pre výskum a do projektu ITER. Carlos Moeda, európsky komisár pre vedu, výskum  a inovácie sa k dohode vyjadril: „Táto dohoda má mimoriadny význam pre naše vedecké komunity. Výskumníkom EÚ umožní prístup do …

Viac ... »
Consent choices