Značký archívu: Jānis Dūklavs

Rada definitívne schválila nové pravidlá pre GMO

Rada 2. marca 2015 formálne prijala nové pravidlá EÚ, ktoré umožňujú členským štátom zakázať alebo obmedziť pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území. Tieto pravidlá nadobudnú účinnosť 20 dní po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. „Nové pravidlá poskytujú členským štátom možnosť výberu: môžu sa rozhodnúť, či chcú …

Viac ... »
Consent choices