Značký archívu: Kolín

Parlament tlačí na Komisiu: Potrebná je nová stratégia rodovej rovnosti!

Silvestrovské sexuálne útoky v Kolíne podnietili viacerých poslancov Európskeho parlamentu, aby sa opätovne vrátili k snahám o ukončenie sexuálneho obťažovania a násilia na ženách. Európsky prieskum totiž ukázal, že vyše 60 miliónov žien zažilo od svojich 15 rokov fyzické alebo sexuálne násilie. „Ženy boli prenasledované na verejných miestach Európy. To sa pred tým nestalo. …

Viac ... »
Consent choices