Značký archívu: mama hotel

Mama hotel stále vyhráva u množstva mladých Európanov

mladi ludia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa mládeže Eurostat skúmal priemerný vek, v ktorom mladí ľudia opúšťajú rodičovskú domácnosť. V roku 2020 sa mladí ľudia v celej EÚ odsťahovali od rodičov v priemere vo veku 26,4 rokov. Tento priemer sa však v jednotlivých členských štátoch EÚ líši.  Najneskôr zo všetkých v Európe opúšťajú domáce hniezdo …

Viac ... »
Consent choices