Značký archívu: medzinárodný obchod

Ivan Štefanec: Demokracie musia držať spolu aj v medzinárodnom obchode

Európsky parlament sa na prebiehajúcom plenárnom zasadnutí zaoberal aj problematikou medzinárodného obchodu a obchodných partnerstiev. V súčasnosti je jedno zo siedmych pracovných miest v Európe priamo závislé na zahraničnom obchode, pričom európsky kontinent je celosvetovo považovaný za región chudobný na zdroje. Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej …

Viac ... »

Komisia posilňuje nástroje na ochranu európskych záujmov v oblasti medzinárodného obchodu

Hogan

Európska komisia predstavila návrh, ktorý Európskej únii umožní chrániť svoje obchodné záujmy napriek paralýze mnohostranného mechanizmu Svetovej obchodnej organizácii (WTO) na urovnávanie sporov. Okrem toho zriadila pozíciu hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu, aby ešte viac posilnila dôraz na dodržiavanie a presadzovanie obchodných dohôd EÚ. Predsedníčka Európskej komisie …

Viac ... »

Eurobarometer: 60 % Európanov má pocit, že majú osobný prospech z medzinárodného obchodu

Malmstrom

Z výsledkov osobitného prieskumu Eurobarometra, ktorý uverejnila Európska komisia, vyplýva, že 60 % Európanov má pocit, že majú osobný prospech z medzinárodného obchodu, čo je o 16 percentuálnych bodov viac ako pred 10 rokmi pri predchádzajúcom prieskume. Z prieskumu takisto vyplynulo, že 71 % respondentov sa domnieva, že EÚ je …

Viac ... »
Consent choices