Značký archívu: mobilizácia

Chorváti po vstupe do EÚ: Za prácou najviac cestujú do Nemecka

Európska komisia zverejnila novú správu o prechodných opatreniach o voľnom pohybe chorvátskych pracovníkov. V správe sa uvádza, že prípadné odchody, ktoré podnikajú chorvátski pracovníci do iných členských štátov EÚ nepovedú k narušeniu trhu práce. K téme sa vyjadrila komisárka pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen: „Mobilita môže predstavovať príležitosť ako pre pracovníkov, …

Viac ... »
Consent choices