Značký archívu: nástroj proti nátlaku

M. Beňová: Nástroj proti nátlaku má pomôcť predchádzať ekonomickým vojnám

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný aj novému nástroju proti nátlaku zameranému na ochranu Európskej únie pred hospodárskym vydieraním. „Má pomôcť predchádzať a zabraňovať hrozbe vzniku ekonomických vojen,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Znamená to najmä odradiť zahraničné mocnosti od pokušenia zneužívať obchod a investície ako svoju …

Viac ... »
Consent choices