Značký archívu: nástroj sure

Správa EK potvrdzuje úspech nástroja SURE pri ochrane pracovných miest a príjmov

energeticka unia

Komisia uverejnila svoje prvé predbežné posúdenie vplyvu nástroja SURE vo výške 100 miliárd eur určeného na ochranu pracovných miest a príjmov postihnutých pandémiou COVID-19. V správe sa uvádza, že nástroj SURE úspešne zmiernil závažné sociálno-ekonomické dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Pomohol zabezpečiť, aby bol nárast nezamestnanosti v prijímajúcich členských štátoch …

Viac ... »
Consent choices