Značký archívu: Norbert Lins

COVID-19: Zvýšenie pomoci poľnohospodárom z fondu rozvoja vidieka

polnohospodarstvo

• pomoc vo výške do €7.000 pre jednotlivých farmárov, do €50.000 pre malé podniky • vyplatenie podpory do 30. júna 2021, schvaľovanie žiadostí do 31. decembra 2020 • strop pre celkový objem pomoci zvýšený na 2% rozpočtu programov rozvoja vidieka Európsky parlament v piatok schválil navýšenie krízovej pomoci, ktorú budú …

Viac ... »
Consent choices