Značký archívu: novinárska cena

Cena Daphne Caruany Galizie za žurnalistiku – výzva na podávanie nominácií

Európsky parlament 3. mája, na Svetový deň slobody tlače, oficiálne vyzval na podávanie nominácií na Cenu Daphne Caruany Galizie za žurnalistiku. Cena sa udeľuje každoročne za výnimočný novinársky počin, ktorý presadzuje alebo obhajuje základné princípy a hodnoty Európskej únie, ako sú ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské …

Viac ... »
Consent choices