Značký archívu: nútená prác

Výrobky vyrobené nútenou prácou budú zakázané na jednotnom trhu EÚ

Europarlament definitívne schválil nové nariadenie, ktoré EÚ umožňuje zakázať predaj, dovoz a vývoz tovaru vyrobeného pomocou nútenej práce. Orgány členských štátov a Európska komisia budú môcť vyšetrovať podozrivý tovar, dodávateľské reťazce a výrobcov. Ak sa preukáže, že výrobok bol vyrobený použitím nútenej práce, už ho nebude možné predávať na trhu …

Viac ... »
Consent choices