Značký archívu: odborné služby

Výzva EK: Vybudovať konkurencieschopnejší a dynamickejší trh s odbornými službami

komisia

Komisia predložila aktualizované odporúčania pre reformy týkajúce sa siedmich oblastí odborných služieb pre podniky. Cieľom  odporúčaní je motivovať členské štáty a poskytnúť im pomoc pri vytváraní regulačného prostredia, ktoré je priaznivé pre rast, inováciu a vytváranie pracovných miest, a najmä odstrániť pretrvávajúce prekážky na jednotnom trhu so službami. Aktualizované odporúčania …

Viac ... »
Consent choices