Značký archívu: odvolaná

Eva Kaili už nie je podpredsedníčkou Európskeho parlamentu

Rozhodnutie, že Eva Kaili (nezaradená, EL) už nebude pôsobiť ako jedna z podpredsedníčok Parlamentu bolo schválené 625 hlasmi za, pričom 1 bol proti a 2 sa zdržali hlasovania, čo predstavuje dvojtretinovú väčšinu odovzdaných hlasov a väčšinu poslancov tvoriacich Parlament. Hlasovanie sa uskutočnilo v súlade s článkom 21 rokovacieho poriadku Parlamentu a nadväzuje na …

Viac ... »
Consent choices