Značký archívu: otvorené údaje

Komisia vyzýva 10 členských štátov, aby zaviedli pravidlá EÚ týkajúce sa otvorených údajov

Komisia

Európska komisia zaslala odôvodnené stanoviská desiatim členským krajinám, vrátane Slovenska (INFR(2021)0512), so žiadosťou o poskytnutie informácií o tom, ako sú pravidlá EÚ týkajúce sa otvorených údajov a opätovného použitia údajov verejného sektora (smernica (EÚ) 2019/1024, ďalej len „smernica o otvorených údajoch“) transponované do vnútroštátneho práva. Hoci lehota na transpozíciu uplynula 17. júla …

Viac ... »
Consent choices