Značký archívu: peňažný tok

Komisia prijala opatrenie na zvýšenie peňažného toku poľnohospodárov

polnohospodarstvo

Európska komisia prijala opatrenie, ktoré poľnohospodárom umožňuje získať vyššie preddavky na platby v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Toto opatrenie podporí a zvýši peňažný tok poľnohospodárov postihnutých krízou spôsobenou ochorením COVID-19 a nepriaznivými poveternostnými podmienkami v celej EÚ, napríklad v regiónoch, ktoré boli hlboko postihnuté povodňami. Opatrenie umožní členským štátom vyplácať podporu príjmov …

Viac ... »
Consent choices