Značký archívu: PEU

Adam Šebesta: Nemyslím si, že by sme mali migrantov plošne odmietnuť

Pracovné stretnutie s Adamom Šebestom na Bratislavskom hrade viedlo k zaujímavej diskusii. Adam od leta 2013 pôsobí ako generálny tajomník Paneurópskej únie na Slovensku. Paneurópa je prvá nadnárodná organizácia, ktorá presadzovala myšlienky európskej integrácie. Svoje aktivity spustila už v dvadsiatych rokov minulého storočia, v súčasnosti pomáha okrem iného integrovať krajiny západného …

Viac ... »
Consent choices