Značký archívu: platforma REFIT

Európska komisia chce zefektívniť právne predpisy EÚ

timmermans

Komisia v Bruseli organizovala prvé zasadnutie platformy REFIT. Zišlo sa na ňom 48 členov z radov najrôznejších zainteresovaných strán, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a vlád všetkých členských štátov a jeho cieľom bude zefektívniť právne predpisy EÚ a ich vykonávanie v členských štátoch a dosiahnuť vyššiu účinnosť pri plnení ich cieľov. Vďaka tomuto spoločnému zasadnutiu skupiny …

Viac ... »
Consent choices