Značký archívu: plávajúca turbína

Európska Komisia schválila Portugalsku plávajúce veterné turbíny

Európska komisia schválila portugalský program zameraný na podporu technológií obnoviteľných zdrojov energie. Program sa zameriava na podporu projektov na výrobu obnoviteľnej energie z oceánu a inovatívnych technológií veterných elektrární na mori. Komisia dospela k záveru, že projekt by nemal narušiť rovnováhu jednotného trhu. „Vývoj nových obnoviteľných technológií je pre Európu rozhodujúci, …

Viac ... »
Consent choices