Značký archívu: podpora ekonomiky

EK: Slovensko dostane 600 miliónov na podporu ekonomiky v súvislosti s dianím na Ukrajine

Európska komisia schválila 600 miliónový program Slovenska na podporu jeho ekonomiky v kontexte ruskej vojny proti Ukrajine. Program bol schválený v medziach dočasného krízového rámca štátnej pomoci, ktorý Komisia prijala 23. marca 2022 a zmenila 20. júla 2022 a 28. októbra 2022 na základe článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“), keďže …

Viac ... »

Európska centrálna banka bude ekonomiku podporovať napriek rastu inflácie

ECB

Dôvodom sú problémy vyplývajúce zo šírenia nákazlivejšieho variantu koronavírusu. Európska centrálna banka (ECB) bude pokračovať v stimuloch vo forme nákupov dlhopisov a mimoriadne nízkych úrokov, kým sa inflácia „trvalo“ nedostane na želanú úroveň 2 percentá. Banka to uviedla po svojom štvrtkovom zasadaní. Dôvodom sú problémy vyplývajúce zo šírenia nákazlivejšieho variantu …

Viac ... »

Rozbiehajú sa konzultácie s členskými štátmi o návrhu na predĺženie platnosti a úpravu dočasného rámca štátnej pomoci

koronavirus

Európska komisia zaslala na konzultáciu členským štátom návrh na predĺženie platnosti dočasného rámca štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu (prijatého 19. marca 2020) do 30. júna 2021 a rozšírenie rozsahu jeho pôsobnosti. Súčasný rámec je platný do 31. decembra 2020. Komisia navrhuje predĺžiť dočasný rámec pri zachovaní …

Viac ... »
Consent choices