Značký archívu: predaj pôdy

Brusel vyšetruje Slovensko pre investičné obmedzenia pri poľnohospodárskej pôde

Európska komisia sa rozhodla oficiálne požiadať Bulharsko, Maďarsko, Litvu a Slovensko, aby predložili vyjadrenia k ich právnym predpisom upravujúcim nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy. Tieto právne predpisy obsahujú niekoľko ustanovení, ktoré sa podľa práva Únie môžu považovať za obmedzenia voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa. Akékoľvek obmedzovanie týchto základných slobôd vyplývajúcich zo zmluvy musí …

Viac ... »
Consent choices