Značký archívu: predpoveď

EK v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu prognózuje spomalený hospodársky rast

EU

Ruská invázia na Ukrajinu narušuje oživenie ekonomiky Európskej únie (EÚ) po pandémii COVID-19. Vyvíjaním ďalších tlakov na rast cien komodít, čo spôsobuje opätovné prerušenie dodávok a zvyšujúcu sa neistotu, vojna prehlbuje už existujúce prekážky rastu, o ktorých sa predtým predpokladalo, že ustúpia. Hospodársky rast eurobloku sa tak spomalí, zatiaľ čo …

Viac ... »
Consent choices