Značký archívu: regionálna pomoc

Komisia schválila zmenu mapy regionálnej štátnej pomoci pre Slovensko na roky 2022 – 2027

Európska komisia v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválila zmenu mapy Slovenskej republiky na poskytovanie regionálnej pomoci do 31. decembra 2027 v rámci usmernení o regionálnej pomoci. Komisia 16. septembra 2021 schválila mapu regionálnej pomoci pre Slovensko na roky 2022 – 2027 a jej zmenu zo 17. februára 2023 s cieľom zvýšiť intenzitu pomoci pre …

Viac ... »
Consent choices