Značký archívu: regionálna spolupráca

EÚ vyčlenila pre cezhraničné regióny 6,6 miliárd EUR

Európska územná spolupráca je kľúčovým cieľom regionálnej politiky EÚ. Európske regióny a mestá sú vyzvané, aby prostredníctvom spoločných programov, projektov a sietí spolupracovali a vymieňali si vedomosti a skúsenosti. Medzi hlavné typy programov spolupráce patria: programy cezhraničnej spolupráce pozdĺž vnútorných hraníc EÚ. programy nadnárodnej spolupráce zahŕňajú väčšie oblasti spolupráce, napr. prostredníctvom …

Viac ... »
Consent choices