Značký archívu: rizikové investície

Štátna pomoc: Podľa usmernení Komisie bude podporovať rizikové finančné investície

komisia

Európska komisia upravila usmernenia o štátnej pomoci tak, aby podporovali rizikové finančné investície (ďalej len „usmernenia o rizikovom financovaní“). Nové znenie usmernení sa bude uplatňovať od 1. januára 2022. Objasňuje a zjednodušuje pravidlá, na základe ktorých môžu členské štáty podporovať a uľahčovať prístup k financovaniu pre európske startupy, malé a stredné podniky …

Viac ... »
Consent choices