Značký archívu: schodok rozpočtu

Brusel umožní členským štátom výnimky z rozpočtových pravidiel aj v budúcom roku

EU

Takzvané maastrichtské kritériá EÚ predpisujú členským štátom povinnosť držať svoje verejné dlhy pod hranicou 60 percent hrubého domáceho produktu (HDP), pre rozpočtové schodky platí trojpercentný limit. Všeobecnú výnimku z pravidla zaviedla Európska komisia po prvý raz na začiatku pandémie v marci 2020. Pravidlá Európskej únie (EÚ) upravujúce výšky rozpočtových deficitov …

Viac ... »
Consent choices