Značký archívu: skládka odpadov

Slovensko reaguje na žalobu EK za porušenie smernice o skládkach odpadov

skladka, odpad

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) berie na vedomie rozhodnutie Európskej komisie podať na Slovenskú republiku žalobu na Súdny dvor Európskej únie za nedostatočné dodržiavanie smernice o skládkach odpadov a pripravuje opatrenia na riešenie situácie. Európska komisia v žalobe poukazuje na skutočnosť, že Slovenská republika od roku 2004 nerekultivovala a neuzavrela 21 skládok odpadov, …

Viac ... »
Consent choices