Značký archívu: sľuby

Sklamanie ochranárov, EK podľa nich porušila sľuby týkajúce sa ochrany zvierat

transport zvierat

V roku 2020 sa Európska komisia (EK) v rámci stratégie „Z farmy na stôl“ zaviazala zrevidovať právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat. Koniec jej súčasného funkčného obdobia sa blíži a do svojho pracovného programu EK nezahrnula všetky návrhy a zaviazala sa predložiť len jedno zo štyroch sľúbených nariadení (nariadenie …

Viac ... »
Consent choices