Značký archívu: Smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk

Nová reforma bankovníctva by mala zabrániť ďalším finančným krízam v EÚ

Európska únia sa snaží o rozsiahlu reformu bankovníctva aby sa zabránilo ďalším finančným krízam v Európe. Zatiaľ je otázne či to postačí na podporu regulácie a úverovej schopnosti, a vznik nových pracovných miest. Expert Gunnar Hökmark, zodpovedný za záväzné návrhy Európskej komisie na štrukturálne reformy bankového sektora je zástancom regulácie, no tá by podľa …

Viac ... »
Consent choices