Značký archívu: snap

Komisia zasiela žiadosti o informácie spoločnostiam Meta a Snap podľa aktu o digitálnych službách

Európska komisia formálne zaslala spoločnostiam Meta a Snap žiadosti o informácie v rámci aktu o digitálnych službách (DSA). Komisia žiada spoločnosti, aby poskytli viac informácií o opatreniach, ktoré prijali na splnenie svojich povinností týkajúcich sa ochrany maloletých podľa aktu o digitálnych službách vrátane povinností súvisiacich s posudzovaním rizík a zmierňujúcimi opatreniami na ochranu maloletých …

Viac ... »
Consent choices