Značký archívu: SOBP

Nadišiel čas európskej armády? V skutočnosti už existuje

V roku 2009 po Lisabonskej zmluve vznikla Spoločná bezpečnostná a obranná politika, skrátene SBOP. Zmluva vytvorila zastrešujúcu organizáciu – Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Tá má aj armádnu zložku. Cieľom všetkých zložiek a akčných skupín je čo najlepšie a najefektívnejšie využívanie zdrojov členských štátov z pohľadov členských štátov a EÚ podľa toho, ako štáty prispievajú. …

Viac ... »
Consent choices