Značký archívu: spotreba živín

Európska komisia požaduje plány na zníženie spotreby energie a zlepšenie efektívnosti živín

pole, horuco

Európska komisia požaduje plány na zníženie spotreby energie a zlepšenie efektívnosti živín. Rovnako požaduje zvýšiť ambicióznosť ekoschém či zváženie intervencií, ktoré by zvýšili udržateľnú výrobu a využívanie obnoviteľnej energie vrátane bioplynu. Vyplýva to z hodnotenia strategických plánov Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré boli predložené v termíne. Ide o krajiny ako Rakúsko, …

Viac ... »
Consent choices