Značký archívu: správa ep

M. Lexmann k Správe EP o určení rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti

lexmann

Vyhlásenie europoslankyne Miriam Lexmann k Správe EP o určení rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú v článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ: „Na septembrovom plenárnom zasadnutí sme hlasovali o správe, podľa ktorej má byť tzv. rodovo motivované násilie zaradené ako nová oblasť trestnej činnosti podľa …

Viac ... »
Consent choices