Značký archívu: spravodlivý súdny proces

Pravidlá pre zaistenie prezumpcie neviny majú upevniť právo na spravodlivý proces

Ministri členských štátov prijali nové pravidlá, ktorých úlohou je zaručiť prezumpciu neviny kohokoľvek, kto je zo strany polície alebo justičných orgánov obvinený alebo podozrivý z trestného činu. Tieto pravidlá majú byť rešpektované v rámci celej Európskej únie. Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľa a rovnosť pohlaví uviedla: „Právo na spravodlivý proces je základným právom, ktoré …

Viac ... »
Consent choices