Značký archívu: súhrnná správa

Súhrnná správa EK o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov za rok 2023

Komisia

Európska komisia dnes uverejnila súhrnnú správu o vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) za rok 2023, v ktorej sa uvádzajú niektoré hlavné úspechy EŠIF v stave na konci roka 2022. Tieto fondy sú hlavnými finančnými nástrojmi politiky súdržnosti, ktoré podporujú investície do regionálneho rozvoja z programového obdobia 2014 – 2020. …

Viac ... »
Consent choices