Značký archívu: svetový deň detí

Svetový deň detí: Spoločné vyhlásenie Európskej komisie a vysokého predstaviteľa

33 rokov po podpísaní Dohovoru OSN o právach dieťaťa treba stále zdôrazňovať skutočnosť, že práva detí sú univerzálnymi ľudskými právami. Európsky rok mládeže bol kľúčom k zabezpečeniu toho, aby obavy a potreby detí a mladých ľudí zostali stredobodom tvorby politík EÚ. EÚ je odhodlaná zabezpečiť ochranu, presadzovanie a dodržiavanie práv dieťaťa, …

Viac ... »
Consent choices