Značký archívu: ťažba nerastných surovín

Eugen Jurzyca: Kým sa v EÚ nepodelíme s peniazmi z ťažby nerastov s miestnymi komunitami, budeme ich musieť dovážať z nedemokratických štátov

„Ukazuje sa, že úzkym hrdlom rastu ekonomiky EÚ sú dnes niektoré nerasty. V dôsledku toho sa tiež EÚ dostáva do ekonomickej závislosti na niektorých nedemokratických režimoch. Podľa mňa je riešenie v dvoch možných krokoch. Jedným je podpísanie dohôd o voľnom obchode s demokratickými štátmi (Austrália, Čile). Druhým je zmena rozdelenia …

Viac ... »
Consent choices