Značký archívu: tri zdroje

Komisia navrhuje novú generáciu vlastných zdrojov EÚ, zahŕňa tri nové zdroje príjmov

komisia

Komisia navrhla vytvoriť pre rozpočet EÚ ďalšiu generáciu vlastných zdrojov, ktorá zahŕňa tri nové zdroje príjmov: prvý je založený na príjmoch z obchodovania s emisiami (ETS), druhý je založený na zdrojoch vytvorených navrhovaným mechanizmom EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach a tretí je založený na podiele zostatkových ziskov od nadnárodných …

Viac ... »
Consent choices